Tuinen

  • Er zijn 33 te huren tuinen die in omvang variëren van 100 tot 500m2 (zie schema).
  • De bodem van de tuinen bestaat voornamelijk uit zavel (mix van zand en klei) grond die goed te bewerken is.
  • Een groot aantal tuinen beschikt over een waterpunt.
  • De tuinen hebben geen elektriciteitsaansluiting.
  • Op het complex is een toilet en een gebouw waar men kan schuilen.
  • Gezamenlijke mestinkoop is mogelijk.