Onze vereniging

 • De vereniging is opgericht d.d. 27-6-1992.
 • Het grootste deel van het tuinencomplex is eigendom van de familie Burgers die de grond verhuurt aan de vereniging. Enkele tuinen zijn in eigendom van afzonderlijke eigenaren.
 • De Statuten regelen de formele zaken en in het huishoudelijk reglement staan de gedragsregels vermeld. Als iemand lid wordt van de vereniging wordt er een huurovereenkomst aangegaan voor tenminste één kalenderjaar tussen het nieuwe lid en de vereniging. Een nieuw lid krijgt een contactpersoon toegewezen om hem/haar in de beginfase wegwijs te maken in de vereniging en de kunst van het tuinieren.
 • Het Bestuur regelt de dagelijkse zaken. Het bestuur wordt ondersteund door een beheercommissie en een commissie Lief en Leed. Tenminste een keer per jaar (meestal in januari) vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats waarin het Bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Maar er wordt ook regelmatig een bijeenkomst of feest georganiseerd waarbij de gezelligheid voorop staat. Sowieso vindt er tijdens het tuinieren de nodige uitwisseling van kennis, plantjes en zaden plaats. 
 • De leden dragen samen enkele taken om het tuindersperceel voor eenieder toegankelijk en prettig te houden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt beschreven in het document Taken Tuinvereniging Wijchers Bos.
 • Het Bestuur van de vereniging bestaat uit:
  Voorzitter: Muis Luijten
  Secretaris: Wilko Damen
  Penningmeester: Roksanne Damen
  Leden bestuur: Wim van Aar en Jan Pauls